Inför rynkbehandling

Kort om verkningsmekanismen

Neurotoxinet blockerar överföringen av nervimpulser mellan motoriska nerver och muskel. Blockeringen är irreversibel, dvs permanent. Varför går effekten av behandlingen över? Kroppen bildar nya kopplingar mellan nerv och muskel, sk sprouting och ungefär efter 3 månader har 50% nya bildats vilket förklarar att man börjar kunna rynka exv pannan då.

När får man inte behandlas?

Man får inte behandla någon som är gravid. Personer som lider av den neurologiska sjukdomen Myastena gravis får ej behandlas pga uttalad muskelsvaghet. En liten dos kan vara ödesdiger för dessa patienter. Om du har behandling med antibiotika av typen Aminoglykosid skall du ej heller genomgå rynkbehandling. Någon känd allergi för neurotoxin finns ej beskriven.

Biverkningar och eventuella komplikationer

Vanliga biverkningar är lokal rodnad och ömhet vid injektionsstället. Blåmärken kan förekomma. Det är ovanligt men förekommer att behandlingen ger ojämn eller otillräcklig effekt. Därför ingår alltid en sk ”touch up” som kan göras inom 14 dagar från behandlingen. Huvudvärk kan uppträda upp till 10 dagar efter behandlingen. Ovanliga biverkningar/komplikationer är påverkan på fel muskel. Det som oftast nämns är påverkan på muskeln som lyfter övre ögonlocket vilket leder till ptos/hängande ögonlock.

Att tänka på innan behandlingen

Kom till din avtalade tid utan smink och undvik mediciner/kosttillskott som ökar blödningsbenägenheten (Ipren, Voltaren och övriga NSAID, Treo, Bamyl, Omega 3 och vitamin E). Om du står på ordinerad medicinering med blodförtunnande läkemedel är det viktigt att du informerar oss om detta.

Du skall inte träna på ett dygn. Ej heller utsätta dig för värme i form av varm dusch, bastu, solarium eller IR-bastu. Du skall ej heller klia eller peta i det behandlade området. Undvik smink på behandlingsdagen men normal ansiktstvätt på kvällen och dina normala krämer är ok.

10-14 dagar efter behandlingen

Om du då har behov av ett återbesök och en evt Touch up bokar du en tid för detta via Boka direkt. Kostnadsfri Touch up gör vi fram till 14 dagar efter behandlingsdagen. Efter detta kan kostnad för behandlingen tillkomma.

Vad kostar behandlingen?

Ett område 1900 kr, två områden 2795 kr och tre områden 3595 kr. 

Försäkringar och dylikt

Formedico Estetik har patient och behandlarförsäkring via Folksam och kliniken är registrerad i IVO:s vårdgivarregister. Din trygghet är viktig för oss.