Kombinationsbehandling med Profhilo och Viscoderm Hydrobooster

En unik hudförbättrande kombinationsbehandling som kombinerar Profhilos effekt på slapp hud och Viscoderms återfuktande effekt och utslätande effekt på dynamiska rynkor runt ffa mun och ögon.

Hur går behandlingen till?

Eftersom detta är en injektionsbehandling krävs en konsultation före behandlingen där du får information och möjlighet att ställa frågor. Innan konsultationen skickar vi ut en hälsodeklaration och skriftlig information om behandlingen.

Profhilo injiceras djupt i huden med vass nål på 5 punkter på var sida av ansiktet. Punkterna läggs på ställen där de ger bäst spridning av produkten och för att minimera riskerna. Viscoderm Hydrobooster används på två olika sätt, den injiceras djupt i huden med vass nål på flera ställen för djup återfuktning i kombination med ytlig injektion i synliga rynkor. En spruta räcker till hela ansiktet. Den är dock speciellt lämplig för rynkor kring ögonen och munnen. Före Viscodermbehandlingen får du sitta med hudbedövning.

Rekommenderat behandlingsupplägg

Behandlingen inleds med en omgång Profhilo. Efter två veckor görs första Viscodermbehandlingen. Tre veckor senare görs andra omgången Profhilo och efter ytterligare 4 veckor avslutas kuren med sista Viscoderminjektionen. Fyra veckor senare utvärderar vi resultatet.

Vad kan jag förvänta mig för resultat?

Det är förstås individuellt hur man svarar på behandlingen och utgångsläget är förstås avgörande. Studier visar att man i allmänhet får en synlig förbättring avseende fina linjer och rynkor. Hudens elasticitet, lyster och smidighet förbättras. Du kommer även att känna att huden är bättre återfuktad och behovet av fuktkräm kan reduceras.

Är det några risker med behandlingen?

Både Viscoderm och Profhilo är dokumenterat säkra produkter när dom används på rätt sätt. Vanligast är rodnad och svullnad på insticksstället. Det finns förstås en risk för blåmärken, ffa med Viscoderm då det är många stick. Några allvarliga biverkningar har ej rapporterats och vi har heller aldrig sett några i vår verksamhet.

Vad kostar behandlingen?

Kombinationsbehandlingen som sträcker sig över 9 veckor och fyra injektionstillfällen kostar 9000 kr. För jämförelse kan nämnas att en Profhilokur kostar 6300 kr.

Försäkringar och dylikt

Formedico Estetik har patient och behandlarförsäkring via Folksam och kliniken är registrerad i IVO:s vårdgivarregister. Din trygghet är viktig för oss.